فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب - _1CONTENT

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 78
دیروز: 348
مجموع: 587,300


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
اهداف و رویکردها و نحوۀ ارسال مقاله و چگونگی مراحل پذیرش و چاپ

فصلنامۀ سبک­شناسی نظم و نثر فارسی اهداف زیر را جستجو میکند:

هدف اول: چاپ مقالات در زمینۀ نام مجله و گسترش این علم در سطح عمومی و دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی، بدین منظور این فصلنامه مقالاتی با محوریت موضوعات زیر را سبک­ شناسی میشناسد:

الف) بررسی یک یا چند مولفۀ جزئی یا کلی در طول یک یا چند دوره، یا چند شاعر و نویسنده در دوره­ های مختلف، مانند: بررسی سیر شعر معاصر کودک و نوجوان، بررسی اشعار دینی قرنهای یازدهم و دوازدهم و مقایسه با قرنهای نهم و دهم، سیر تحول اغراق در سبک خراسانی، معرفی عجائب­نامه­ ها و تحول آنها در شعر فارسی، تنوع بکارگیری اسلوب معادله در شعر حافظ و مقایسۀ آن با دیگران،...

ب) بررسی ویژگیهای خاص یا نوآوریهای یک شاعر یا نویسنده در یک یا چند عنصر بلاغی یا زبانی یا فکری مانند: نوآوریهای سعدی در ایهام، شگردهای خاص استفاده از آیات قرآن در جهانگشای جوینی، تصویرسازیهای ویژه صائب تبریزی با شمع، اندوهگرائی مشخصۀ سبکی شهریار، تشبیهات موسیقائی ویژگی شعر خاقانی،...

ج) معرفی نسخه خطی تصحیح شدۀ یک شاعر یا نویسنده بصورت زیر:

معرفی شاعر یا نویسنده و زندگینامۀ مختصر او، معرفی دیوان تصحیح شده از نظر کمیت و محتوای آن، معرفی نسخه­ ها و ویژگیهای فیزیکی آنها، استخراج مهمترین ویژگیهای سبکی نسخه و نوآوریهای احتمالی شاعر یا نویسنده، مقایسۀ محتوای کتاب با کتابهای پیشین و پسین بصورت اجمالی و ارائه تفاوتهای بارز و خاص در صورت وجود داشتن.

مانند: فقیر دهلوی معرفی نسخ خطی دیوان و طرز شاعری او، بررسی و معرفی نسخه خطی جواهر خمسه، معرفی گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او ...

د) سبک­ شناسی آثار چاپ شده در هر یک از لایه­ های فکری و زبانی و ادبی یا مجموع آنها، بررسی جزئی یک عنصر نیز بشرط بسامد زیاد و داشتن ابتکارات و حالتهای خاص قابل قبول است. مانند: سبک شناسی غزلیات انوری، سبک ­شناسی ادبی اشعار دقیقی، معرفی شاعر گمنام طنز پرداز محمدعلی فدائی و تبیین جایگاه او در شعر طنز معاصر.

ه) مقالاتی که به بررسی تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری شعرا یا نویسندگان بر یکدیگر میپردازد مانند: تاثیرپذیری سعدی از اندیشه­ های غزالی.

 

همچنین با توجه به محدود کردن موضوعات فصلنامه از سوی کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، علیرغم داشتن قرابت نسبی موضوعات زیر با سبک شناسی، این مقالات سبک­ شناسی محسوب نشده و از این پس(زمستان94) قابل چاپ نمیباشند:

الف) بررسی متون از دیدگاههای نظریه­ های غربی. مانند: نظریه­ های باختین، فرکلاف، گریماس و...

ب) مقالات مبتنی بر روایت شناسی و متون داستانی و رمانها

ج)مقالاتی که صرفا یک عنصر را در متنی بررسی میکند بدون آنکه مقایسه­ای با دیگر دوره­ ها یا افراد داشته باشد و یا حاوی ابتکارات و مطالب ویژه ­ای در حوزۀ مورد بحث باشد. مانند: سیمای اساطیر در شعر خواجوی کرمانی، عنصر رنگ در شعر فرخی سیستانی

تبصره: اگر بررسی یک عنصر در یک شاعر، بگونه­ ای باشد که به تشخص سبکی منجر شود، مشمول بند دال از قسمت مقالات سبک­ شناسی شده، قابل چاپند. مانند: بررسی مسائل انتقادی در اشعار سیف فرغانی و تحلیل آنها.

د) هر نوع مقاله در حوزۀ ادبیات تطبیقی مگر اینکه نشان دهندۀ تاثیری چشمگیر از ادبیات دیگر در ادبیات فارسی باشد.

هدف دوم: کمک به رفع دغدغه ­های فکری صاحبان مقالات

با توجه به گسترش دوره­ های تحصیلات تکمیلی و لزوم چاپ مقاله جهت فارغ التحصیل شدن و نیز وابسته کردن تمام مراحل استخدام و ترفیع و ارتقای اعضاء هیات علمی به چاپ مقاله از یکسو و تعداد کم مجلات علمی پژوهش و زمانهای طولانی داوری از سوی دیگر، فصلنامه ما همواره کوشیده است بستری را فراهم آورد که صاحبان مقالات خیلی سریع پاسخ داوری مقالات خود را دریافت کنند و از پذیرش یا عدم پذیرش آن آگاه شوند.

در پی این سیاستگذاری این فصلنامه با استقبال زیاد نویسندگان مواجه شد بگونه ­ای که در هر فصل بیش از یکصد و پنجاه مقاله بررسی و از آن بین بیست تا سی مقاله چاپ میگردد.

متاسفانه با اعمال محدودیت جدید کمیسیون محترم نشریات، مبنی بر الزام چاپ فقط ده مقاله در هر شماره نشریه، این امکان وجود دارد که پس از این مقاله­ ای علیرغم ارزشمند بودن، در اولویت چاپ قرار نگیرد، زیرا هیات تحریریه ملزم به سختگیری بیشتر و انتخاب مقاله­ هائی با دستاوردهای پژوهشی عالیتر نسبت به دیگر مقالات میباشد.

 

نحوۀ ارسال مقاله :

لطفاً :

 þ مقالات خود را در محیط ورد ( word ) تایپ  و املای مورد نظر مجله و شیوۀ درست ارجاع­دهی را رعایت نمائید . نوع قلم و سایر مشخصات تایپی مهم نیست زیرا – جهت رفاه حال شما– تنظیمات لازم بر روی متن در دفتر فصلنامه انجام خواهد شد.

þ  متن تایپ شدۀ مقاله را به نشانی info@bahareadab.com   بفرستید.

þ  حداكثر مقاله با فونت نازنین سایز 13 ، بیش از بیست صفحه نباشد .

þارجاع دهی داخل متن :

الف) اگر منبع مربوط به كتابهای دورۀ معاصرست با ذكر نام كتاب و نام خانوادگی نویسنده و شماره صفحه بیاید مانند : (از كوچه رندان ، زرین كوب : ص 13) و اگر كتاب چند جلدی است شماره جلد نیز اضافه گردد ، مانند : (سبك شناسی نثر ، بهار ، ج 1 : ص 17)

ب) اگر منبع مربوط به دیوانهای شعر و نثر قدیم است به صورت نام كتاب و شماره بیت و یا باب كتاب مذكور بیاید . مانند : (گلستان ، باب هشتم) ، ( شاهنامۀ مسكو، ج 3، بیت 1142)

ج ) چنانچه منبع مربوط به دیوانهای نظم و نثر قدیم است و مصحح معاصر آنرا تصحیح كرده و قرارست از آنچه مصحح در شرح و نقد كتاب مذكور نوشته ارجاعی داده شود نام كتاب و مصحح بیاید، مانند (مقدمۀ اسرارالتوحید ، شفیعی كدكنی)، (تعلیقات فرج بعد از شدت ، حاكمی والا)توضیح :

 از نوشتن سال چاپ كتاب در متون نظم و نثر گذشته جداً پرهیز شود. مثال: (سعدی : 1384 :7)

 þ توضیحات متن ، بصورت پاورقی در پائین همان صفحه می آید نه بصورت پی نوشت در انتهای مقاله .

þ درچكیده این مطالب بیاید:سئوال اصلی پژوهش و پاسخ احتمالی به آن وكلمات كلیدی

þ در مقدمه این مطالب بیاید : تكرار كوتاه سئوال اصلی، شیوۀ پژوهشی (روش كار)، ضرورت تحقیق و پیشینۀ تحقیق ذكر گردد .

þ در فهرست منابع ابتدا نام كتاب سپس نام خانوادگی و نام  نویسنده و سایر مشخصات كتابشناسی نوشته شود . 

þ چكیده انگلیسی داشته باشد .

þ مقاله حتماً در حوزة سبك شناسی نظم و نثر فارسی باشد و شالودۀ آن بیشتر بر مبنای آراء ایرانی و بلاغت و سبك شناسی فارسی باشد تا آراء غربیان .

همچنین خواهشمندست در املاء مقاله خود به این نكات توجه فرمائید :

þ می مضارع ، تر تفضیلی و های جمع ، متصل نوشته میشوند .

þدر كلمات مركب ، اصل بر پیوسته نویسی است ( مانند : گلبرگ ، دستفروش ، هماهنگ ) مگر آنكه ساده نویسی ، مانع آن شود مانند «برف پاك كن »

þبر روی «های» غیر ملفوظ، یای كوچك می آید، نه یای بزرگ : خانۀ من .

þضمائر متصل به كلمات مختوم به «ای» میچسبند . مانند:«من قاضیم» و بصورت«من قاضی ام»، نوشته نمیشوند .

تذكر : خواهشمندست از دو اشتباه رایج زیر خودداری فرمائید :

1- «ی» مصدرساز به بن مضارع میچسبد نه بن ماضی، بنابراین سبك شناسی و زبانشناسی درستند ، از بكار بردن سبك شناختی و روانشناختی و زبانشناختی پرهیز فرمائید .

2- جمع واژه، واژه ها است نه واژگان، لطفاً از بكار بردن واژگان خودداری فرمائید . مضاف بر اینكه لغت واژه نمیتواند در تمام موارد بجای « لغت، كلمه، اصطلاح و مفردات»  بكار رود .

 

مراحل پذیرش مقاله :

هر مقاله ابتدا توسط سردبیر بررسی اولیه میگردد و چنانچه موضوع آن مناسب مجله و محتوای آن از پختگی نسبی برخوردار باشد، برای دو داور ارسال خواهد شد. هزینه داوری یک میلیون ریال و غیرقابل برگشت است. چنانچه مقاله­ ای مورد پذیرش داوران قرار گرفت در جلسۀ هیات تحریریه نیز مطرح خواهد شد و پس از تائید هیات تحریریه در نوبت چاپ قرار میگیرد. هزینه چاپ هر مقاله نیز چهارمیلیون ریال است.

[ بازگشت ]