فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب - _1CONTENT

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 65
دیروز: 348
مجموع: 587,287


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
هیات تحریریه

سر دبیر : خانم دکتر فاطمه مدرسی، استاد دانشگاه ارومیه

آقای دکتر منوچهر اکبری استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر حسین بیگ باغبان، استاد ممتاز دانشگاه استراسبورگ

آقای دکتر غلامرضا ستوده،  استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر عبدالرضا سیف ، استاد دانشگاه تهران

خانم دکتر حکیمه دبیران، استاد دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر محمود فضیلت ، دانشیار دانشگاه تهران 

آقای دکتر محمد حسن فؤادیان، دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر نصرالله امامی، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر احمد تمیم داری، استاد دانشگاه علامه طباطبائی 

آقای دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول دکتر امید مجددانشیار دانشگاه تهران

[ بازگشت ]